Problematika odpovědnosti a závazkového práva pro účetní či daňové profese

  VS: 33497


Lektor:
Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. - vedoucí oddělení ústavněprávního na Ministerstvu spravedlnosti

Smlouvy s klientem, pojišťovnou, odpovědnost za škodu, vybrané změny v nejčastějších typech smluv podle nového občanského zákoníku pro účetní a daňové profese. Na co si dát pozor v souvislosti s ochranou osobních údajů? Kurz je také doplněn o poznatky a pravidla, které zavádí nový zákon o Registru smluv – věděli jste, že za určitých okolností máte povinnost uveřejnit svoji smlouvu, a to pod sankcí neplatnosti?

OBSAH

 • Vztah občanského zákoníku a účetních a daňových předpisů
 • Profesní odpovědnost účetních a daňových poradců
  • příklady z praxe
  • novinky v odpovědnosti
  • škoda způsobená informací nebo radou
  • odpovědnost a ochrana osobních údajů
 • Vztahy s pojišťovnami, náhrada škody
 • Důležité smluvní typy (finanční leasing, smlouva o dílo, nájemní smlouva) a smlouva s klientem
 • Zajištění závazků
 • Diskuse

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač a více – sleva  a 400 Kč 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 400 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 9.10.2020
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Variabilní symbol: 33497 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.