Problematické okruhy novely 2020 – speciální dotazový seminář

  VS: 33531


Lektor:
Bc. Tomáš Krůl - daňový poradce


Novinky v daních 2020

 

EET

Zavedení 3. a 4. vlny elektronické evidence

„Zjednodušený“ offline režim pro malé podnikatele

Výjimky z EET

 

Daňový řád

Zneužití práva – novela Novela DŘ č. 80/2019 Sb – účinná od 1. 4. 2019

Částečné vyměření daně a záloha na vrácení nadměrného odpočtu DPH

Připravovaná rozsáhlá novela DŘ – projekt „moje daně“, změna v úrocích atp.

Ochrana osobních údajů - Novela DŘ – č. 111/2019 Sb.

 

Zákon o DPH

Zpřísnění podmínek pro osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu EU

Režim konsignačních skladů

Změna v režimu zdanění nájmů nemovitých věcí – od roku 2021

Zaokrouhlování DPH – ohlédnutí za vývojem

„Společnost“ bez právní subjektivity – rok od změny a přetrvávající problémy

Plošný reverse charge

 

Zákon o dani z příjmů

Zdanění všech korunových dluhopisů

Zdanění výher v loteriích

KOOV 11/2019 – režim náhrad u práci na tzv. „home-office“

(Změna ve tvorbě rezerv u pojišťoven)

 

Seminář agentury Notia.


Termín: 5.3.2020
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2420 Kč

Variabilní symbol: 33531 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r. o.

Místo konání:
NOTIA
Novotného lávka 5
11000 Praha 1


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.