Přihláška k účasti na školení

Vyhledání podle variabilního symbolu

Rekapitulace přihlášky k účasti

Název Cena za 
jednotku
(vč. DPH)
Počet Cena celkem
(vč. DPH)
Úprava počtu
Přihláška k účasti je prázdná.
Uplatňuji slevu: 
Základní cena: 0 Kč (vč. DPH)

Pokud chcete pokračovat ve výběru školení z katalogu, pokračujte prosím klepnutím zde.

Pokud chcete přihlášku ukončit a odeslat, pokračujte prosím vyplněním formuláře: 

Fakturační adresaObchodní podmínky přihlášky k účasti

 1. EVIDENCE PŘIHLÁŠEK

  1. K přihlášení na vzdělávací akci využijte on-line přihlášku.
  2. Přihlášky jsou evidovány v došlém pořadí.
  3. Zařazeným zájemcům je potvrzena účast elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu. Před konáním akce účastníci obdrží pozvánku s rekapitulací organizačního zajištění vč. upřesnění místa konání.
  4. Při obsazení vzdělávací akce nezařazené zájemce obratem informujeme, nabízíme náhradní termín a dále je informujeme o připravovaných akcích.
  5. V případě zrušení vzdělávací akce z důvodu malého počtu účastníků nebo z důvodů na straně lektora nebo při jiných změnách vzdělávací akce přihlášené účastníky obratem informujeme.
  6. Pokud pozvánku na vzdělávací akci nebo informaci o zrušení vzdělávací akce neobdržíte, kontaktujte nás.
    
 2. JAK UPLATNIT ZVÝHODNĚNOU CENU V ON-LINE PŘIHLÁŠCE

  K uplatnění zvýhodněné ceny označené v nabídce *) zvolte v menu „Uplatňuji slevu“ možnost Adept certifikace nebo Certifikovaný účetní nebo IFRS specialista nebo Člen Svazu účetních. Do příslušného pole uveďte číslo Vašeho certifikátu nebo registrační číslo v systému certifikace účetních nebo číslo diplomu IFRS specialista nebo číslo karty člena SÚ.
   
 3. ÚHRADA VLOŽNÉHO

  1. Na základě elektronické přihlášky Vám bude následně po akci vystavena faktura k úhradě a zaslána na Vaši
   e-mailovou adresu.
  2. Vložné můžete uhradit platebním příkazem prostřednictvím svého peněžního ústavu. Platba v hotovosti nepřijímáme.
  3. Při platbě předem neopomeňte uvést variabilní symbol placené vzdělávací akce (pětimístné číslo, které je v nabídce akcí).
  4. Vložné zahrnuje standardně podkladové materiály pro účastníky, nealkoholické nápoje (káva, čaj, minerální voda), drobné občerstvení.
    
 4. BANKOVNÍ SPOJENÍ ICSÚ
  Fio banka, a.s.
  číslo účtu: 2501726706/2010

 5. STORNOVACÍ PODMÍNKY

  1. Stornování přihlášky akceptujeme pouze písemně.
  2. Vložné není vratné v případě, že dojde ke stornování vzdělávací akce ze strany účastníka 3 a méně pracovních dnů před zahájením akce.
    
 6. MÍSTO KONÁNÍ
  Vzdělávací akce se konají v učebnách Institutu certifikace Svazu účetních, a.s., není-li uvedeno jinak.
   

 7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
  Institut certifikace Svazu účetních, a.s. vede databázi klientů s údaji nezbytnými pro zajištění služeb a nabídky vzdělávání (příjmení, jméno, adresa a u rekvalifikačních kurzů rodné číslo). Z tohoto důvodu je Institut registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. 00002922/002 – jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené oznamovatelem, nabízení obchodu a služeb subjektům údajů.

  Institut nesdělí osobní údaje klienta bez jeho souhlasu třetí osobě vyjma případů zaslání nabídky vzdělávání prostřednictvím zasilatelské společnosti (rovněž registrované u ÚOOÚ) nebo pokud tato povinnost nevyplývá ze zákona.

Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.