Prezenčně i ON-LINE - Neziskovky - novinky a problémové oblasti (daně)

  VS: 33633


Lektor:
Ing. Tomáš Doležel - certifikovaný účetní, daňový poradce

Novinky a problémové oblasti v problematice DPPO a DPH u neziskových organizací.

Problémové okruhy:

Daň z příjmů právnických osob

- vymezení veřejně prospěšných poplatníků a jejich správné rozdělení

- co se rozumí "výdaji podle tohoto zákona" u stanovení základu daně a jaký má vliv na daň

- vztah k dani silniční

- nejčastější problémy u dotací

- dary a jejich osvobození vs. reklama

- odpočet pro veřejně prospěšné poplatníky - kdy lze využít a jak prokázat čerpání úspory

 

Daň z přidané hodnoty

- co musí sledovat neplátce

- nákup služeb ze zahraničí (Facebook, Google, apod.) a jejich správné řešení

- nové řešení nájmu nemovitých věcí

- osvobozená plnění a pravidla pro neziskové organizace

- prodej v rámci veřejné sbírky

- dotace a jejich dopad na základ daně a ekonomickou činnost

- nárok na odpočet DPH v rámci kráceného i poměrného koeficientu a jejich vypořádání

 

Při seminář on-line bude vložné o 50,- Kč nižší.

Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 05.04.2022
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 790,- Kč (2 490,- Kč)*

Variabilní symbol: 33633 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 6

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.