Převodní ceny

  VS: 33690


Lektor:
Mgr. Ing. Radim Bláha - specialista na mezinárodní zdanění

OBSAH

Převodní ceny v rovině právních předpisů a mezinárodních smluv  
• § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů a související pokyny D,    
• smlouvy o zamezení dvojímu zdanění,    
• směrnice OECD pro nadnárodní podniky a daňové správy.       

Převodní ceny v praxi finanční správy
• zdroje informací pro správu převodních cen,    
• samostatná Příloha daňového přiznání „Přehled transakcí se spojenými osobami“,    
• analýza rizikovosti podniků pro účely daňové kontroly,   
• průběh daňové kontroly převodních cen.       

Aktuální problematické oblasti převodních cen
• analýza funkčního profilu podniku,    
• volba vyhovující metody pro stanovení převodních cen,    
• praktické případy řešení převodních cen,    
• vybraná aktuální judikatura.      
 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 27.4.2023
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 3190 Kč (2990 Kč)*

Variabilní symbol: 33690 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.