Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení po významných novelách DPH

  VS: 33744


Lektor:
Ing. Vladimír Zdražil - člen metodické rady Svazu účetních

CÍL SEMINÁŘE

Vybrali jsme pro vás 10 nejdůležitějších oblastí, které jsou klíčové pro plátce DPH aktivní v přeshraničních zbožových či službových transakcích. Každou z těchto oblastí si probereme na několika modelových příkladech včetně jejich řešení a odkazu na ustanovení ZDPH, judikátů, metodických pokynů MF či předpisů EU včetně dopadu novely ZDPH 2020 /tzv. Quick Fixes/, novely ZDPH 2021 (tzv. e-commerce rules) včetně stanovení účetního případu ve vnitřním účetním předpisu a účtování.

URČENO

Pro tuzemské plátce DPH zaměřené na přeshraniční službové a zbožové obchody, obchodníky a případně celní deklaranty.

OBSAH

10 níže uvedených okruhů v řešených příkladech – tj. zadání problému včetně řešení

  • úloha „daňového statutu“ obchodního partnera při přeshraniční fakturaci – aneb několik nezbytných zásad nutných pro správné daňové řešení v závislosti na pohybu zboží a povaze obchodního partnera,
  • dodací doložky v kupních smlouvách a jejich vliv na průběh obchodní transakce a na okamžik účetního případu,
  • osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí, řetězové obchody v rámci EU v kontextu novely ZDPH 2020, přemístění zboží a nový paragraf 18, tj. úprava call-off stock, zpřísnění podmínek pro osvobození ve vazbě na prokázání přepravy,
  • služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek základního pravidla dle paragrafu 9 ZDPH/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/,
  • definice dovozu a vývozu v celních předpisech a v ZDPH. Průsečík obou předpisů do evidence DPH.
  • dovoz zboží – uplatnění DPH při dovozu, celní problematika, faktury při dovozu, rizika při dovozu. Účtování dovozních transakcí.
  • vývoz zboží – uplatnění DPH při vývozu, celní problematika, faktury při vývozu, důkazní prostředky. Účtování vývozu. Okamžik účetního případu vs. okamžik osvobození od DPH dle paragrafu 66,
  • kontrolní hlášení a jeho sekce A.2. zaměřená na přijatá plnění ze zahraničí – časové souvislosti paragrafu 24,25 ZDPH,
  • souhrnné hlášení a vykazování vydaných přeshraničních plnění v něm – souvislosti mezi výstupy obchodních partnerů – provázanost SH a DAP,
  • neobvyklé obchodní modely v rámci EU včetně smluvních typů – práce na movité věci, propůjčování matric, forem a nástrojů, komisionářské smlouvy a další. Účtování pohledávek z přeshraničního obchodu v průběhu roku a k rozvahovému dni.


Termín: 7.3.2024
Doba konání: 9:00 - 13:30 hod.

Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2690 Kč)*

Variabilní symbol: 33744 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.



Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.