Přeměny obchodních společností - účetní a daňový pohled

  VS: 33614


Lektor:
JUDr. Ing. Lukáš Pěsna - senior manager TPA Tax s.r.o., daňový poradce

OBSAH

 • podstata přeměn obchodních společností,
 • jednotlivé způsoby přeměn,
 • projekt přeměny,
 • zapojení znalce,
 • informační povinnosti,
 • ochrana věřitelů,
 • postavení zaměstnanců,
 • průběh fúze,
 • průběh rozdělení,
 • základy převodu jmění na společníka,
 • základy změny právní formy,
 • rozhodný den a jeho vliv na účetnictví a daně,
 • konečné a mezitímní závěrky, závěrky pro ocenění,
 • zahajovací rozvahy,
 • možnosti promítnutí znaleckého přecenění,
 • speciální účetní operace spojené s přeměnou,
 • účetní a daňové povinnosti zúčastněných společností,
 • možnosti podle zákona o daních z příjmů a daňové výhody,
 • vzájemné vztahy mezi společnostmi účastnících se přeměny,
 • správní povinnosti,
 • DPH a ostatní daňové konsekvence,
 • praktické příklady, případová studie,
 • diskuse.

 

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.
Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 21.10.2022
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2690 Kč)*

Variabilní symbol: 33614 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 6

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.