Přehled o peněžních tocích pro VÚJ

VS: 39456


Lektor:
Ing. Alena Kochová - lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu


URČENO

Seminář doporučujeme zejména účetním, ekonomickým pracovníkům, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším posluchačům, kteří jsou odpovědní za přípravu a správu účetnictví, financování a finanční řízení hospodaření vládního sektoru.

OBSAH

  • důvody a způsoby sestavování výkazu,
  • specifika výkazu pro vybrané účetní jednotky,
  • vazby výkazu v rámci účetní závěrky,
  • stavové a tokové veličiny a vazby uvnitř výkazu,
  • peněžní toky z jednotlivých činností (provozní, investiční a finanční),
  • praktické ukázky a příklady sestavení.

 

Účastníkům semináře doporučujeme, aby si s sebou na seminář vzali kalkulačku.


Termín: 9.2.2023
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2790 Kč

Variabilní symbol: 39456 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.