Pracovněprávní novinky

  VS: 33717


Lektor:
Ing. Mgr. Tereza Krupová - vedoucí oddělení ústavněprávního na Ministerstvu spravedlnosti, zkušená lektorka
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D - právník, advokát, vysokoškolský pedagog

ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ - 18. září 2023 (9:00 - 12:00 hod.)

Ing. Mgr. Tereza Krupová

Evropská směrnice o ochraně oznamovatelů je v ČR účinná od 1. 8. 2023, pro některé subjekty od 15. 12. téhož roku (soukromoprávní organizace s více než 50 ale méně než 250 zaměstnanci). Povinností je zavést oznamovací systém, který ochrání osoby, které v organizaci nahlásí protiprávní jednání, před mstou ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel, který nenastaví interní oznamovací systém řádně se vystavuje vysokým pokutám ze strany inspekce práce. 

OBSAH

 • oznámení oznamovatele
  • směrnice a zákon o ochraně oznamovatelů,
 • co je a co není oznámení,
 • jak je oznamovatel chráněn,
 • jak řešit nepravdivá či neopodstatněná oznámení,
 • jak oznamovat
  • interní, externí oznamovací systém,
  • zveřejnění oznámení,

• příslušné osoby (prošetřovatelé), jejich funkce a povinnosti,
• sankce za porušení povinností na úseku ochrany oznamovatelů,

 • diskuse.

 

ZÁKONÍK PRÁCE PO NOVELE 2023 - 19. září 2023 (9:00 - 12:00 hod.)

JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

V létě 2023 parlament projednává novelu zákoníku práce, která by měla nabýt účinnosti v nadcházejících měsících (září, říjen). Zařazujeme proto do naší nabídky prakticky orientované školení vedené odborníkem na pracovní právo JUDr. Jakubem Tomšejem, Ph.D. z právnické fakulty Univerzity Karlovy. Na školení nabídneme prakticky orientované informace o jednotlivých změnách s důrazem na výklad nových práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců a náměty na změny v procesech a nastaveních pro zaměstnavatele.

OBSAH

 • úvod do problematiky,
 • práce z domova a hrazení jejích nákladů,
 • informační povinnosti zaměstnavatele,
 • DPP a DPČ včetně dovolené,
 • pracovní doba, doba odpočinku a práce přesčas,
 • slaďování pracovního a rodinného života, rodičovská a otcovská dovolená,
 • doručování a elektronická komunikace,
 • další změny a novinky.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 18. a 19.9.2023
Doba konání: 9:00 - 12:00 hod.

Cena (včetně DPH): 3490 Kč (3190 Kč)*

Variabilní symbol: 33717 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 6

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.