Položky snižující základ daně fyzických a právnických osob

  VS: 33750


Lektor:
RNDr. Ivan Brychta - daňový poradce

Komplexní rozbor možností, za jakých podmínek lze snížit základ daně z příjmů u fyzických nebo právnických osob.

OBSAH

  • pravidla pro uplatnění darů jako plnění snižujícího základ daně fyzických i právnických osob,
  • odpočet úroků na bytovou potřebu fyzických osob (základní předpoklady a podmínky pro aplikaci),
  • další nezdanitelné části základu daně fyzických osob (soukromé životní pojištění, spoření na penzi a další) a podmínky pro jejich aplikaci,
  • specifika uplatnění nezdanitelných částí základu daně u fyzických osob nerezidentů a v rámci zaměstnaneckého poměru,
  • snížení základu daně u vybraných neziskových právnických osob (veřejně prospěšných poplatníků), vč. postupu při porušení podmínek,
  • odpočitatelné položky na výzkum a vývoj (výše a podmínky aplikace),
  • odpočet na odborné vzdělávání (výše a podmínky pro uplatnění),
  • uplatnění daňové ztráty (podmínky aplikace, vzdání se uplatnění ztráty v budoucnosti).


Termín: 8.4.2024
Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2690 Kč)*

Variabilní symbol: 33750 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.