Podnikový management

Publikace poskytuje průřezový přehled o všech oblastech managementu dnešních organizací. Výklad je zaměřen na popis výkonu manažerských funkcí, principů manažerského rozhodování, na popis strategických, taktických i operativních metod a technik provádění manažerských zásahů do vývoje podnikání organizace. Přehled jednotlivých aplikačních oblastí je zakončen výkladem o předpokládaných vývojových trendech managementu v globálním světě znalostí v 21. století.

Publikace je doporučena k předmětu "Podnikový management".

OBSAH

1 VÝZNAM A ZÁKLADNÍ POJMY MANAGEMENTU A PODNIKÁNÍ
Základní pojmy, Podnikatelské myšlení manažerů, Systémové pojetí managementu

2 MANAŽERSKÉ FUNKCE
Role manažera v organizaci, Plánování podnikatelských činností, Organizování činností a změna uspořádání vnitřního prostředí organizace, Vedení pracovníků, Kontrola a řízení činností pracovníků v organizaci, Osobnost manažera

3 MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ
Principy rozhodování, Modely rozhodovacích situací, Informační zabezpečení procesů rozhodování

4 STRATEGICKÉ A OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ
Strategický management organizace, Aplikace metod řízení

5 PROCESNÍ ŘÍZENÍ OPERACÍ A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ROZVOJE
Management interních procesů, Management projektu

6 ŘÍZENÍ RIZIK
Metody managementu rizika, Podnikatelská rizika, Bezpečnostní rizika

7 ŘÍZENÍ INOVACÍ, MANAGEMENT ZNALOSTÍ A APLIKACE ICT
Zásady managementu inovačních aktivit, Řízení znalostí je podmínkou úspěchu inovací, Příspěvek prostředků ict ke zvyšování podnikatelské výkonnosti organizace

8 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ (CSR)
Koncept CSR a plnění z něj vyplývajících závazků, Budoucnost moderního managementu

Doporučená literatura
Rejstřík
 
Autor: Zbyněk Pitra,
Vydal: Aspi a Institut Svazu účetních v roce 2008, 296 stran

 
Cena: 570,00 Kč

Katalogové číslo: AS020Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.