PAP v příkladech pro pokročilé (ONLINE)

VS: 39484


Lektor:
Ing. Alena Kochová - lektorka akreditovaná MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu

URČENO

Odborný seminář je určen zejména pro zaměstnance organizačních složek státu a jimi zřízených příspěvkových organizací, zaměstnance územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací působící zejména v oblasti zpracování Pomocného analytického přehledu na pokročilejší úrovni. Dále pak pro vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům či metodikům.

Školení je vhodné pro pokročilé.

OBSAH

Prakticky zaměřený seminář s příklady účtování s vazbou na ČÚS 701-710 a vazbou na Pomocný analytický přehled v platném znění (tj. vazba na partnery aktiva a pasiva, partnery transakce, druhy pohybu).

Zejména budou probírány tyto oblasti: 

  • dlouhodobý majetek - nehmotný, hmotný (pořízení, zařazení, přesuny uvnitř organizace, technické zhodnocení, vyřazení),
  • dlouhodobý majetek - finanční – první a další sestavení části XIV,
  • zásoby,
  • pohledávky a závazky - včetně sledování veřejné zakázky, opravné položky k pohledávkám, časové rozlišení, rezervy,
  • finanční majetek,
  • náklady a výnosy,
  • diskuse.


Termín: 25.4.2024
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2990 Kč

Variabilní symbol: 39484 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
online

 Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.