PAP podrobně (metodika, příklady)

VS: 39438


Lektor:
Ing. Alena Kochová - zkušená lektorka (akreditovaná MV ČR), specialistka na účetnictví veřejného sektoru, spoluautorka reformy účetnictví státu

URČENO

Kurz je vhodný zejm. pro účetní, ekonomy, auditory, analytiky, metodiky, příp. IT specialisty a další pracovníky ve veřejném sektoru, zejm. ministerstev, jejich podřízených organizačních složek a jejich příspěvkových organizací, státních fondů, územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti atd.

Cílem kurzu je informovat posluchače o legislativních změnách, posluchači by měli dále získat praktické dovednosti k zabezpečení naplnění požadavků uložených vyhláškami č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb., v jejich platném znění, pro potřeby plnění závazků České republiky vůči Evropské unii k poskytování údajů z administrativních zdrojů dat, tj. z účetnictví, a to ve stanovené struktuře a detailu tak, aby tyto údaje odpovídaly zásadě nestrannosti, spolehlivosti, relevantnosti a transparentnosti a současně na konkértních příkladech problematiku procvičit.

Pondělí bude věnováno především výkladu, úterý procvičování. Větší prostor pro konkrétní dotazy.
 

OBSAH

 • důvody a nutnost zpracování Pomocného analytického přehledu („PAP“), 
 • očekávání, zkušenosti, spolupráce příjemce (ČSÚ) se zpracovateli (VÚJ), dopady do hodnocení ČR,
 • legislativní úprava – vyhlášky č. 383/20009 Sb. a č. 410/2009 Sb., v jejich platném znění - v přílohách jen pro potřeby plnění závazků ČR k poskytování údajů z účetnictví s vazbou na konsolidační manuál,
 • metodika tvorby PAP, 
 • analytické druhové členění aktiv, pasiv, nákladů, výnosů,
 • analytické členění obratů aktiv a pasiv podle druhů pohybu,
 • analytické členění podle partnerů aktiva, pasiva a partnerů transakce - standard a s vazbou na konsolidaci,
 • identifikátor veřejné zakázky,
 • další sestavení části XIV.,
 • informace uváděné v části XVII.,
 • opravy chyb a křížové kontroly (KRK),
 • metodický výklad k jednotlivým částem výkazu PAP s příklady.

 

Praktické procvičování s příklady účtování s vazbou na závazné analytické členění v PAP, na partnery aktiva a pasiva, partnery transakce, druhy pohybu.

 • dlouhodobý majetek - nehmotný, hmotný (pořízení, zařazení, přesuny uvnitř organizace, TZ, vyřazení),
 • dlouhodobý majetek - finanční - první sestavení části XIV.,
 • zásoby,
 • pohledávky a závazky - vč. sledování veřejné zakázky, opravné položky k pohledávkám, časové rozlišení, rezervy,
 • finanční majetek,
 • vlastní kapitál,
 • náklady,
 • výnosy.

 

Akce se koná v hospitálu Kuks, Kuks (mezi Jaroměří a Dvorem Králové n. L.). Příjezd autem: z hlavní silnice odbočit na Brod, Slotov a Kuks. Železniční zastávka cca 100 m od areálu.
Spojte kvalitní odborný kurz s pobytem v nádherném historickém areálu.
Zahájení dne  20. září od 10:00 hod. (prezence od 9:30 hod.), ukončení dne 21. září cca v 16:00 hod.
Vložné zahrnuje podkladové materiály, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení (coffeebreak), parkovné.

Účast možná samozřejmě i bez ubytování či na část akce.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na zemanek@icu-praha.cz.


Termín: 20. - 21. 09.2021

Cena (včetně DPH): 5 990 Kč (5 490 Kč)*

Variabilní symbol: 39438 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
hospitál Kuks

 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.