PAP - novinky pro rok 2022

VS: 39446


Lektor:
Ing. Nikola Kortanová - oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR
Ing. Tomáš Sluka - vedoucí oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR

Seminář je určen zejména pro pracovníky (účetní, metodiky atd.) vybraných účetních jednotek, které sestavují a předávají Pomocný analytický přehled (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu, jedná se o organizační složky státu, státní fondy, státní příspěvkové organizace, kraje, Regionální rady regionů soudržnosti, obce (pokud je počet obyvatel 3000 a více) a příspěvkové organizace zřízené obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem (pokud jsou aktiva celkem vyšší než 100 milionů Kč).

Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami závazného vzoru Pomocného analytického přehledu s účinností od 1. 1. 2022 a vysvětlit je na konkrétních příkladech. Jedná se o legislativní změny související s novelou technické vyhlášky o účetních záznamech. Účastnici se také seznámí se souvisejícími úpravami Metodiky tvorby Pomocného analytického přehledu.

Účastníci kurzu si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet aplikaci nových pravidel vykazování v Pomocném analytickém přehledu. 

V průběhu semináře mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektory možná řešení. 

OBSAH    

 • Legislativní změny závazného vzoru Pomocného analytického přehledu od 1. 1. 2022 vč. jejich odůvodnění
  • změna ve vykazování dotací z rozpočtu EU,
  • změny v položkách v Části I PAP,
  • změny v jednotlivých typech změn v Částech IV až VIII PAP,
  • rušené části, 
 • Praktické příklady zachycení účetních případů v Pomocném analytickém přehledu v návaznosti na provedené změny
 • Legislativní změny v právních předpisech v oblasti rozpočtu a účetnictví pro rok 2022
 • Diskuse

 

Seminář bude on-line.
Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.


Termín: 13. 01. 2022
Doba konání: 9:00-15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 740,- Kč

Variabilní symbol: 39446 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
on-line

 


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.