PAP - Metodika (ONLINE)

VS: 39482


Lektor:
Ing. Alena Kochová - lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu

URČENO

Odborný seminář je určen zejména pro zaměstnance organizačních složek státu a jimi zřízených příspěvkových organizací, dále zaměstnance územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací, které působí zejména v oblasti zpracování "Pomocného analytického přehledu".

Seminář je vhodný i pro vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditory, kontrolory a účetní porade či pro metodiky.

OBSAH

 • nutnost a důvody pro zpracování Pomocného analytického přehledu (dále „PAP“), 
 • jaká jsou očekávání a zkušenosti, spolupráce příjemce (ČSÚ) se zpracovateli (VÚJ), dopady do hodnocení ČR,
 • legislativní úprava – vyhlášky č. 383/20009 Sb. a č. 410/2009 Sb. v jejich platném znění – v přílohách jen pro potřeby plnění závazků ČR k poskytování údajů z účetnictví s vazbou na konsolidační manuál.

 

Metodika tvorby PAP: 

 • analytické druhové členění aktiv, pasiv, nákladů, výnosů,
 • analytické členění obratů aktiv a pasiv podle druhů pohybu,
 • analytické členění podle partnerů aktiva, pasiva a partnerů transakce - standard a s vazbou na konsolidaci,
 • identifikátor veřejné zakázky,
 • další sestavení části XIV.,
 • křížové kontroly (KRK) a opravy chyb,
 • metodický výklad k jednotlivým částem výkazu PAP,
 • příklady,
 • diskuse.

 

 


Termín: 16.4.2024
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2990 Kč

Variabilní symbol: 39482 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
online

 Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.