PAP - Metodika

VS: 39450


Lektor:
Ing. Alena Kochová - lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu

URČENO

Seminář je určen zejména pro zaměstnance organizačních složek státu a jimi zřízených příspěvkových organizací, zaměstnance územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací působící zejména v oblasti zpracování Pomocného analytického přehledu. Dále pak pro vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.

 

OBSAH

  • důvody a nutnost zpracování Pomocného analytického přehledu („PAP“), 
  • očekávání, zkušenosti, spolupráce příjemce (ČSÚ) se zpracovateli (VÚJ), dopady do hodnocení ČR,
  • legislativní úprava – vyhlášky č. 383/20009 Sb. a č. 410/2009 Sb. v jejich platném znění – v přílohách jen pro potřeby plnění závazků ČR k poskytování údajů z účetnictví s vazbou na konsolidační manuál, 

 

Metodika tvorby PAP pro rok 2023: 

  • analytické druhové členění aktiv, pasiv, nákladů, výnosů,
  • analytické členění obratů aktiv a pasiv podle druhů pohybu,
  • analytické členění podle partnerů aktiva, pasiva a partnerů transakce - standard a s vazbou na konsolidaci,
  • identifikátor veřejné zakázky,
  • další sestavení části XIV.,
  • opravy chyb a křížové kontroly (KRK),
  • metodický výklad k jednotlivým částem výkazu PAP s příklady.

 

 


Termín: 12.1.2023
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod. (celková doba trvání 6 hodin)

Cena (včetně DPH): 2790 Kč

Variabilní symbol: 39450 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 6

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.