Ověření účetní závěrky vybraných organizací veřejného sektoru

Odborná publikace je zaměřená na popis celého procesu ověření účetnictví a účetní závěrky vybraných jednotek v rámci
veřejných rozpočtů počínaje úvodním šetřením až po vydání zprávy ověřovatele a vyhodnocování následných událostí o případných
rizicích, která ovlivňují budoucí finanční situaci účetní jednotky.
Příručka vznikla jako reakce na okamžitou potřebu a pro spolehlivější orientaci v daném předmětu činnosti. Cílem příručky
je popsat postupy při ověřování, maximalizovat univerzálnost popisovaných principů a postupů, vytvořit základní metodiku
pro provádění nejen ověření účetní závěrky těchto vybraných organizací v souvislosti s novými požadavky, zvýšit srozumitelnost
dosud uplatňovaných postupů a maximalizovat univerzálnost popisovaných principů.
Příručka je vhodná jak pro interní auditory, tak i pro širší odbornou veřejnost.
 
Autor: Ing. Danuše Prokůpková, Ing. Tomáš Bartoš,
Vydal: Český institut interních auditorů v roce 2014

 
Cena: 460,00 Kč

Katalogové číslo: CI0002


Publikace již není k dispozici a nelze ji objednat


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.