Osobnostní rozvoj VI. - Organizace mého času

  VS: 33658


Lektor:
Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC - HR Consultant, Learning Architect & Coach
Ing. Lenka Mrázová - koučka osobnostního rozvoje

Cílem kurzu je naučit se, jak si zorganizovat své úkoly a další činnosti v průběhu dne, týdne, měsíce či roku. Účastníci se seznámí s účinnými postupy při plánování, řízení svých úkolů, efektivního využívání času a dlouhodobého předcházení stresu.

OBSAH

  • využívání času,
  • stanovení priorit,
  • znalost vlastních biorytmů a jejich využití v plánování a realizaci úkolů,
  • přecházení prokrastinaci,
  • akční kroky a realizace.

 

Každý kurz je vedený workshopovou formou, je pro max. 16 účastníků, aby byl dostatek prostoru pro nácvik situací za života na kurzu.  

Každý kurz se okamžikově přizpůsobuje aktuálním potřebám skupiny.

Forma výuky:  krátke interaktvní přednášky, ukázky na reálných situacích, individuální a skupinové úkoly, nácvik nové komunikace,  reflexe právě prožitého, vše je podáváno uvolněnou a zábavnou formou.

Více o lektorkách:
Ing. Lenka Mrázová - více zde.
Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC - vice zde


V případě objednání celého cyklu - jeden workshop zdarma.


Standardní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 14.12.2022
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 3490 Kč (2990 Kč)*

Variabilní symbol: 33658 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 6

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.