Opravy chyb minulých období

  VS: 33537


Lektor:
Tomáš Líbal - účetní poradce

URČENO

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

OBSAH

Na semináři se seznámíte s postupy při opravě chyb minulých účetních období, související právní úpravou a interpretacemi Národní účetní rady. Výklad bude doplněn řadou příkladů.

  • kde chyby vznikají a jak jim předcházet,
  • stručná rekapitulace v postupu účtování při opravě chyb minulých období v minulosti a aktuální způsob,
  • právní úprava opravy chyb a její vývoj – Interpretace NÚR a její promítnutí do prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,
  • změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách,
  • jiný výsledek hospodaření – postupy účtování a promítnutí do účetní závěrky,
  • opravy nesprávného účtování nákladů a výnosů minulých období významné a nevýznamné,
  • dopad oprav chyb na údaje v účetní závěrce – nutnost úprav hodnot minulých období,
  • opravy chyb a jejich dopad na daň z příjmů – možnost, resp. povinnost podání dodatečného přiznání k dani z příjmů,
  • příklady účtování při opravě chyb.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač a více – sleva  a 400 Kč 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 400 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 11.9.2020
Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Variabilní symbol: 33537 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.