Opravy a technické zhodnocení majetku, daňový a účetní pohled

  VS: 33532


Lektor:
Ing. Ilona Součková - MF ČR


OBSAH

Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů

 • Způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením
 • Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku
 • Účetní odpisování, komponentní odpisování, účetní odpisový plán
 • Majetek účetně neodpisovaný

Hmotný a nehmotný majetek z pohledu zákona o daních z příjmů

 • Definice hmotného a nehmotného majetku, podlimitní dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • Pořízení hmotného a nehmotného majetku – stanovení vstupní ceny pro odpisování, vstupní cena pro odpisování majetku pořízeného na základě investiční dotace, vstupní cena majetku ve spoluvlastnictví, změněná vstupní cena
 • Technické zhodnocení provedené na hmotném majetku
 • Daňové odpisování hmotného majetku – odpisové skupiny, doba odpisování, uplatnění daňových odpisů, časový odpis, přerušení daňových odpisů
 • Odpisování hmotného majetku předaného zřizovatelem k užívání příspěvkové organizaci zřízené obcí nebo krajem
 • Odpisování hmotného majetku vloženého členskou obcí do dobrovolného svazku obcí
 • Majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem (dříve děděním a darováním)
 • Úprava režimu finančního leasingu
 • Výklad nehmotného majetku – definice, způsob daňového odpisování
 • Technické zhodnocení na nehmotném majetku
 • Vyřazení hmotného a nehmotného majetku, uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových nákladů, vyřazení majetku v důsledku nepotřebnosti, prodeje, škody, částečné vyřazení hmotného a nehmotného majetku, zmařené investice
 • Limitace daňových nákladů při prodeji majetku – prodej pozemků, prodej majetku u veřejně prospěšných poplatníků, prodej majetku neodpisovaného

 

Pořádá agentura Notia.


Termín: 2. 11. 2020
Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2420 Kč

Variabilní symbol: 33532 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r. o.

Místo konání:
ČSVTS
Novotného lávka 200/5
11000 Praha 1


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.