Opravné položky, rezervy, odložená daň

  VS: 33127


Lektor:
Ing. Eva Sládková - auditor, lektor SVŠE


Určeno:
Seminář je určen účetním, ekonomům, účetním a daňovým poradcům, finančním manažerům, kteří si potřebují ujasnit specifika související s problematikou opravných položek, rezerv a odložené daně.

Obsah:
▪ Opravné položky, rezervy - zákonné a účetní, tvorba, zúčtování a dopady do účetní závěrky a na daň z příjmů ▪ Odložená daň - důvody vzniku, výpočet a dopady do účetní závěrky

 

STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 450 Kč (2 320 Kč)* 

3 posluchači – sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 350 Kč (2 220 Kč)* 

4 posluchači a více – sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 250 Kč (2 120 Kč)*

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci.

** Cena pro členy KCÚ - k této ceně již nelze uplatnit další slevy. Vložné nelze v tomto případě převést na jinou akci.


Termín: 26. 11. 2013
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 650 Kč (2 520 Kč)*

Variabilní symbol: 33127 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
učebny v centru Prahy

 


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.