Opatření v souvislosti se šířením koronaviru z pohledu zaměstnavatele - webinář

  VS: 20200


Lektor:
Zdeněk Křížek specialista na mzdové účetnictví a pracovněprávní poradenství

Program

1)    Zákon o nemocenském pojištění a překážky v práci:   

a)    karanténa – kdo nařizuje karanténu, tiskopis rozhodnutí o karanténě, délka trvání,

b)    karanténa a e-neschopenka – možné varianty, poskytování náhrady mzdy § 192 – 194,

c)    ošetřování člena rodiny, doba poskytování, kdo může vystavit tiskopis ošetřování člena rodiny, zásadní změna doby poskytování této dávky
      – mimořádné opatření vlády, 
zaměstnanci, činní na základě dohod a OSVČ a ošetřování člena rodiny do 10 let...,

d)     povinnosti zaměstnanců § 206 zákoníku práce a zaměstnavatelů.

 

2)    Zákoník práce – řešení překážek v práci na straně zaměstnavatele v souvislosti s COVID-19 

Jaké mají možnosti zaměstnavatelé vůči svým zaměstnancům?

a)      čerpání dovolené v důsledku vládních opatření  -  jaké má možnosti zaměstnavatel,

b)      uzavření pracoviště a nároky zaměstnance – zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci,

c)      uplatnění částečné nezaměstnanosti s náhradou mzdy ve výši 60% průměrného výdělku,

d)      home – office, jako řešení výkonu práce na jiném místě v době, kdy je pracoviště zaměstnance uzavřeno – viz § 317 ZP, dohoda o výkonu práce z 
         domova,

e)      kdy může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr se zaměstnancem z důvodu omezení výroby, nebo uzavření pracoviště,

f)      fyzická osoba v karanténě a žádost o evidenci uchazečů o zaměstnání – možné postupy,

g)     povinnosti zaměstnavatele vytvořit podmínky k práci svých zaměstnanců z hlediska hygienických požadavků v souvislosti s mimořádným opatřením
        vlády – ochranné mycí prostředky, dezinfekce, omezení shromažďování více osob na pracovišti.   

 

 

 


Termín: 08.04.2020
Doba konání: 9:00 - 12:00 hod. hod.

Cena (včetně DPH): 1573 Kč

Variabilní symbol: 20200 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 3

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s. ve spolupráci s agenturou NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r. o.

Místo konání:
on-line

 


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.