ONLINE - Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz

  VS: 31596


Lektor:
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. - proděkanka fakulty financí a účetnictví VŠE Praha


Seminář proběhne formou webináře, který bude rozdělen na šest kratších bloků (2,5 - 3 hodiny) v termínech 12.5. a 13.5., 19.5 a 20.5., 26. a 27. 5. 2020.

K webináři se připojíte pomocí MS Teams.  Aplikace je velmi intuitivní a uživatelsky příjemná. 

 

PROGRAM 

  • účetní závěrka a závěrkové operace,
  • sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu,
  • finanční analýza,
  • aplikace IFRS.


DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY

Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy

Publikace Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů

Publikace Účetnictví - výkaznictví vybrané oblasti podle IFRS

Sborníky zkouškových zadání s řešením

 

Pozvánka


Termín: 12.5. a 13.5., 19.5 a 20.5, 26. a 27.5.2020
Doba konání: 14:30 - 17:30 hod.


Vstupní předpoklady:
Zkoušku Finanční účetnictví a výkaznictví lze absolvovat až po splnění (složení nebo uznání) zkoušky Účetnictví - principy a techniky.

Cena (včetně DPH): 6750 Kč (5990 Kč)*

Variabilní symbol: 31596 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
online

 


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.