On-line: Účetní a daňové aktuality s Janem Molínem - Jaro 2023

  VS: 33694


Lektor:
Ing. Jan Molín, Ph.D. - certifikovaný účetní, daňový poradce

OBSAH

Pravidelně a po dávkách každý měsíc v rozsahu dvou hodin vybrané účetní a daňové aktuality - změny v legislativě, výkladové diskuse, interpretace NÚR, koordinanční výbory, vládní programy aj. 

Obsah není předem dán, bude reflektovat oblasti, které jsou právě aktuálně diskutovány.

Vložné za jednotlivý blok školení je 600/800 Kč bez DPH.


Termín: 27. 2., 27. 3., 26. 4., 29. 5., 26. 6. 2023
Doba konání: 16:00 - 18:00 hod.

Cena (včetně DPH): 3 630,- Kč (3 130,- Kč)*

Variabilní symbol: 33694 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 10

Pořádá:
Komora certifikovaných účetních a Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
on-line

 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.