Odpovědnost za vady předmětu koupě či díla v novém občanském zákoníku ve světle poslední judikatury

  VS: 33517


Lektor:
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. - advokát

OBSAH

  • limity dispozitivity nové úpravy (kdy lze sjednat zúžení či vyloučení práv z odpovědnosti za vady a jakým způsobem, odpovědnost za vady třetího či vůči třetímu)
  • okruh zákonných práv z odpovědnosti (právo na odstranění vady třetí osobou a náhradu účelně vynaložených nákladů? pokuta za nepravdivost prohlášení stran o vlastnostech předmětu koupě či díla? aj.)
  • reklamace vs. uplatnění práv z odpovědnosti za vady - pojem, význam, lhůty
  • další praktické otázky

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač a více – sleva  a 400 Kč 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 400 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.

 


Termín: 15.7.2020
Doba konání: 9:00 - 12:15 hod.

Cena (včetně DPH): 2490 Kč (1990 Kč)*

Variabilní symbol: 33517 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 3

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.