Odpisy, opravy a technické zhodnocení

  VS: 33753


Lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - daňový poradce

URČENO

Odborný seminář je určen účetním, ekonomům, daňovým specialistům a poradcům.

OBSAH

Cílem semináře je vysvětlit pravidla a podmínky pro odpisování hmotného a nehmotného majetku, srovnat obsah pojmů oprava a technické zhodnocení (TZ) a ukázat jejich daňové dopady.

Odpisy

 • správné postupy při ocenění majetku,
 • jaký majetek lze odpisovat,
 • kdo může majetek odpisovat,
 • způsoby, kterými lze odpisovat majetek,
 • výpočet rovnoměrných odpisů a zrychlených odpisů hmotného majetku.

Technické zhodnocení a opravy

 • vymezení oprav a udržování,
 • co je technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku,
 • příklady technického zhodnocení,
 • případy, kdy jsou výdaje na opravy a TZ součástí vstupní ceny majetku a kdy nejsou,
 • odpisování TZ u vlastníka a u nájemce.
 • diskuse.

 


Termín: 15.4.2024
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 3190 Kč (2990 Kč)*

Variabilní symbol: 33753 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 6

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.