Odměňování zaměstnanců a statutárů - účetní a daňové aspekty

  VS: 33187


Lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - daňový a účetní poradce
Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce

Určeno:
Seminář je určen manažerům na střední a vyšší úrovni řízení, poradcům a hlavním účetním, kteří chtějí získat jistotu pro svá rozhodnutí, bezpečné finanční řízení a ve svém důsledku ochránit i sami sebe. Seminář je cíleně zaměřen na praktické rady a návody, jak se vyvarovat účetních a daňových chyb při manažerském řízení společnosti, které mohou ohrozit finanční stabilitu firmy, příp. způsobit kolizi se zákonem.

Obsah:
▪ Mzdové benefity (odměny, prémie apod.) - správný postup v účetnictví a dani z příjmů - časté chyby
▪ Mzdové benefity nepeněžní povahy - poskytování automobilů, telefonů, stravenek apod.
▪ Příspěvky na penzijní a životní pojištění v souvislosti s daní z příjmů
▪ Pracovní pomůcky a vybavení pracovišť – nápoje a občerstvení pro zaměstnance na pracovišti, pracovní oděv a další
▪ Souběh činností „člen statutárního orgánu – zaměstnanec“

 

STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 250 Kč (2 130 Kč)* (1 520 Kč)**

3 posluchači – sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 150 Kč (2 030 Kč)* (1 420 Kč)**

4 posluchači a více – sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 050 Kč (1 930 Kč)* (1 320 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci.


Termín: 4.6.2014
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 450 Kč (2 330 Kč)*

Variabilní symbol: 33187 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
učebny v centru Prahy

 


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.