Oceňování zásob v účetnictví

  VS: 33767


Lektor:
Ing. Jan Tecl - daňový poradce


URČENO

Toto odborné školení je vhodné pro účetní, finanční analytiky a manažery, kteří se zabývají oceňováním zásob, a poskytuje komplexní pohled na tuto problematiku.

OBSAH

Školení se zaměřuje na klíčový aspekt účetnictví - oceňování zásob. Oceňování zásob má zásadní vliv na finanční zdraví a výkazy společnosti, a proto je důležité porozumět různým metodám oceňování, skladovým pohybům, samotnému pořízení materiálu a dalším náležitostem.
Úvod začíná stručným přehledem významu oceňování zásob v kontextu QAD a standardních cen pro materiál, polotovary a výrobky.
Další část školení se zaměřuje na aspekty skladových pohybů, pořízení a přecenění materiálu, výrobkům a jejich přecenění, odchylkám ve výrobě a v neposlední řadě controllingu zásob.
V závěru jsou poskytnuta doporučení pro efektivní řízení oceňování zásob v praxi. To zahrnuje strategie pro minimalizaci rizik, optimalizaci finančních výsledků a dodržování účetních standardů.


Termín: 10.4.2024
Doba konání: 9:00 - 12:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2590 Kč)*

Variabilní symbol: 33767 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 3

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je součástí Svazu účetních ČR, z.s.