Neziskovky - novinky a problémové oblasti (daně)

  VS: 33678


Lektor:
Ing. Tomáš Doležel - certifikovaný účetní, daňový poradce

Změna termínu z původního 15.2.2023

OBSAH

Daň z příjmů právnických osob

 • vymezení veřejně prospěšných poplatníků a jejich správné rozdělení,
 • co se rozumí "výdaji podle tohoto zákona" u stanovení základu daně a jaký má vliv na daň,
 • vztah k dani silniční,
 • nejčastější problémy u dotací,
 • dary a jejich osvobození vs. reklama,
 • odpočet pro veřejně prospěšné poplatníky - kdy lze využít a jak prokázat čerpání úspory.

 

Daň z přidané hodnoty

 • co musí sledovat neplátce,
 • nákup služeb ze zahraničí (Facebook, Google, apod.) a jejich správné řešení,
 • nové řešení nájmu nemovitých věcí,
 • osvobozená plnění a pravidla pro neziskové organizace,
 • prodej v rámci veřejné sbírky,
 • dotace a jejich dopad na základ daně a ekonomickou činnost,
 • nárok na odpočet DPH v rámci kráceného i poměrného koeficientu a jejich vypořádání.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 29.3.2023
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2590 Kč)*

Variabilní symbol: 33678 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 6

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.