Náklady a výnosy - účetní a daňový pohled

  VS: 33570


Lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - daňový a účetní poradce
Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce

URČENO

Seminář je určen účetním, finančním manažerům, podnikatelům, účetním a daňovým metodikům, auditorům a dalším posluchačům, kteří se potřebují orientovat v dané problematice při výkonu své odborné činnosti.

OBSAH

▪ časové rozlišení nákladů a výnosů,
▪ vazby mezi jednotlivými výsledkovými účty,
▪ rozdíl mezi účetním a zdaňovacím obdobím,
▪ náklady daňové a nedaňové - podrobný rozbor podle účtových skupin,
▪ daňové výdaje, které nejsou účetním nákladem,
▪ výnosy nezahrnované do základu daně,
▪ účtování nákladů a výnosů na jednotlivé syntetické účty,
▪ nejčastější účetní a daňové chyby při účtování nákladů a výnosů,
▪ příklady účtování a daňového posouzení daní, technického zhodnocení, škod a sankcí apod.

 

Seminář bude on-line.
Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč

3. posluchač a více – sleva 500 Kč na posluchače

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč

3. a více seminářů v roce - sleva 500 Kč na posluchače

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 17.6.2021
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2440 Kč)*

Variabilní symbol: 33570 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 6

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
on-line

 


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.