Nájmy nemovitých věcí - účetní a daňový pohled

  VS: 33689


Lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - daňový poradce

URČENO

Seminář je určen zejména účetním, majitelům a zaměstnancům realitních kanceláří, správcům a vlastníkům nemovitých věcí, účetním a daňovým poradcům.

OBSAH

  • nemovité věci v novém občanském zákoníku,
  • co může být předmětem nájmu,
  • nájem a pacht,
  • nájem nemovitých věcí v účetnictví (náklady, výnosy, ocenění, technické zhodnocení),
  • daně z příjmů - ocenění, opravy a udržování a technické zhodnocení, odpisování, vč. odpisování technického zhodnocení, majetkové daně jako daňový náklad, prodej nemovitých věcí po skončení nájmu,
  • nájem a DPH - zdanitelné a osvobozené plnění, základ daně, sazby daně, zdaňování služeb spojených s nájmem,
  • nejčastější chyby,
  • diskuse.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 19.9.2023
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2590 Kč)*

Variabilní symbol: 33689 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.