Mzdové účetnictví - rekvalifikační kurz (kombinovaná forma)

VS: 32288


Lektor:
Ing. Marie Hajšmanová - zkušená lektorka, specialistka na mzdové účetnictví, soudní znalkyně v oboru mezd a účetnictví
Mgr. Tomáš Červinka - metodik ZPMV

Z DŮVODU ORGANIZAČNÍCH ZMĚN PŘIPRAVUJEME NOVOU AKREDITACI. TENTO KURZ JE ZRUŠEN A BUDE OPĚT VYPSÁN NA PODZIM. 

Více informací obdržíte na vzdelavani@icu-praha.cz nebo na tel. 739 245 846

URČENO

Rekvalifikační kurz mzdového účetnictví je určen začínajícím mzdovým účetním. Kurz však doporučujeme i finančním účetním pro rozšíření jejich kvalifikace.

Absolvent kurzu získá znalosti umožňující kvalifikované a samostatné vedení a zpracování veškeré evidence mezd, sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců včetně seznámení s aktuálními změnami. Probírá se nejen teorie, ale i součástí kurzu jsou i praktické příklady.

OBSAH

Mzdové účetnictví a pracovně právní předpisy

▪ Zákoník práce a na něj navazující právní předpisy upravující vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

Mzda a odměňování

▪ Mzdové předpisy v podnikatelské sféře ▪ Formy odměňování – časová, úkolová, podílová mzda, další složky mzdy při odměňování, příplatky ke mzdě, mzdový předpis ▪ Odměňování u dohod mimo pracovní poměr, u vedlejších pracovních poměrů ▪ Mzdová evidence – mzdový list, prohlášení k dani, zápočtový list, evidenční list důchodového zabezpečení, výplatní listina, další doklady evidence o zaměstnanci ▪ Výpočet hrubé mzdy, stanovení hrubého příjmu, srážky ze mzdy – exekuce

Zdravotní pojištění

▪ Všeobecné zdravotní pojištění – výše pojistného, vyměřovací základ, rozhodné období ▪ Výpočet odvodů pojistného – pojistné za zaměstnance, pojistné hrazené státem, pojistné při souběhu činností ▪ Povinnost plátců pojistného – oznamovací povinnost, průkazná evidence o platbách pojistného

Sociální pojištění

▪ Působnost, organizační uspořádání a povinnosti orgánů sociálního zabezpečení, povinnosti občanů a organizací v sociálním zabezpečení ▪ Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – poplatníci pojistného, výpočet pojistného, odvod pojistného a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené, chyby při odvodu pojistného a jejich důsledky ▪ Nemocenské pojištění zaměstnanců – okruh pojištěných osob, podmínky účasti na pojištění, vznik, trvání a zánik pojištění, okruh dávek, podmínky nároku na dávky, výpočet dávek, doba poskytování dávek a jejich výplata, povinnost zaměstnavatelů v nemocenském pojištění ▪ Důchodové pojištění – okruh dávek, evidenční list

Daň ze závislé činnosti a funkčních požitků

▪ Terminologie, legislativní úprava – zákon o daních z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků ▪ Výpočet daně a záloh na daň – stanovení zdanitelné mzdy, nezdanitelná část základu daně, uplatnění slev na dani a nezdanitelných částek ze základu daně ▪ Vybírání a placení daně – sazby daně, povinnost srazit daň, povinnost odvodu daně ▪ Roční zúčtování záloh na daň ▪ Zvláštní sazba daně ▪ Vyplňování předepsaných hlášení


Při výuce jsou využívány učební texty, příklady a doplňkové materiály (např. tiskopisy), na nichž si posluchači procvičí získané znalosti.

Rekvalifikační kurz mzdového účetnictví je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou. Na základě jejího úspěšného splnění je adeptům vydáno Osvědčení Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. o absolvování rekvalifikačního kurzu podle akreditace MŠMT ČR.

Učební pomůcky v ceně kurzu
Abeceda mzdové účetní (vyd. ANAG)
Tiskopisy (např. mzdový list, zápočtový list, evidenční list důchodového zabezpečení, přihlášení a odhlášení sociálního a zdravotního pojištění, vyměřovací základ, tiskopisy k dani z příjmů atd.)
Tréninkové příklady

Doporučená literatura

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Daně z příjmů, Zákoník práce (úplná znění)

Forma výuky

kombinovaná (70 % on-line, 30 % prezenčně). Detailní rozvrh bude upřesněn.


Termín: 19.3., 21.3., 26.3., 28.3., 2.4., 4.4., 9.4., 11.4., 16.4., 18.4., 23.4., 25.4., 30.4., 2.5., 7.5., 9.5., 14.5., 16.5. + 21.5. 2024 ZKOUŠKA
Doba konání: 16:00 - 20:05 hod.


Vstupní předpoklady:
Podmínkou pro zařazení posluchače do rekvalifikačního kurzu mzdového účetnictví je ukončené úplné střední vzdělání, které posluchač dokládá kopií maturitního vysvědčení.

Cena (včetně DPH): 18990 Kč (16990 Kč)*

Variabilní symbol: 32288 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 92

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s. + online
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz je zrušen.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.