Mzdové novinky 2024

  VS: 33757


Lektor:
Ing. Jan Molín, Ph.D. - daňový poradce, vysokoškolský pedagog
Bc. Lucie Vondráková DiS. - daňová poradkyně

Pořádá Komora certifikovaných účetních

URČENO

Seminář je určen především pro účetní a mzdové účetní.

Aktuální změny ve mzdové účtárně v roce 2023 a novely pro rok 2024

V rámci semináře se zaměříme na změny ve mzdových účtárnách po novele zákoníku práce, která již platí od 1.10.2023 a od 1.1.2024. V souhrnu projdeme i další parametry mezd, které budou známy k datu semináře pro rok 2024.

1. Novela zákoníku práce

 • nové elektronické uzavírání pracovních smluv a dalších pracovněprávních dokumentů,
 • rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru,
 • nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu,
 • změny obsahu pracovních smluv a dohod o pracích mimo pracovní poměr (DPČ a DPP),
 • nová právní úprava práce na dálku (home office),
 • novinky o doručování výpovědí a dalších podstatných pracovněprávních dokumentů,
 • změny v dohodách o provedení práce a dohodách o pracovní činnosti,
 • povinnost rozvrhování pracovní doby,
 • evidence a další související povinnosti také v návaznosti na možnosti práce z jiného dohodnutého místa nebo v pružném rozvržení,
 • dovolená u DPP,
 • překážky v práci, příplatky u DPP ve znění platném od 1. 10. 2023,
 • překážky v práci na straně zaměstnance u dohod,
 • žádost u DPP o zaměstnání v pracovním poměru,
 • povinnost zaměstnavatele odůvodnit výpověď z dohody zaměstnanci,
 • výkon práce na dálku (home office),
 • doručování
  • změny v doručování,
  • doručování pomocí elektronických komunikací,
  • datovou schránkou,
  • poštou.

2. Novinky daňových zákonů

 • novela zákona o daních z příjmů, novinky pro rok 2024,
 • aktuality k cestovním náhradám,
 • co vše mohou zahrnovat výdaje na "sociální podmínky zaměstnanců",
 • aktuální výklady Finanční správy,
 • judikatura Nejvyššího správního soudu,
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění,
 • rekapitulace konstrukčních prvků daně z příjmů fyzických osob - předmět daně, osvobození od daně, nezdanitelné části základu daně, sazby daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění,
 • prokazování nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění,
 • roční zúčtování záloh,
 • zaměstnanecké požitky (benefity) z pohledu daní a pojistného na sociální a zdravotní pojištění,
 • mzdový list a jeho náležitosti,
 • další změny aktuální k datu konání semináře.

 3. Whistleblowing

 • základní pojmy,
 • povinné osoby i podle zákona o AML,
 • druhy oznámení,
 • zaměstnavatel jako povinná osoba a jeho povinnosti,
 • sankce za nesplnění povinností.

4. Ostatní

 • průměrná měsíční mzda, průměrný výdělek-význam pro stanovení aktuálních veličin ve mzdovém účetnictví,
 • minimální a zaručená mzda, aktuální a budoucí stav, dopad do mzdové praxe, změny pro stanovení minimální mzdy,
 • aktuality ke dni konání semináře, platné pro rok 2024.

Čtvrtek 18. 1. 2024 -  Bc. Lucie Vondráková DiS.

Novela zákoníku práce, Whistleblowing, srážky, veškeré ostatní změny (dohodám bude věnována samostatně sobota)

Pátek 19. 1. 2024 - Ing. Jan Molín, Ph.D.

Novinky daňových zákonů

Sobota 20. 1. 2024 Bc. Lucie Vondráková DiS.

Komplexní výklad novinek pro dohody o provedení práce a o pracovní činnosti vyplývající z novely zákoníku práce a z konsolidačního balíčku (pohled na časovou osu účinnosti změn: 1. 10. 2023, 1. 1. 2024, 1. 7. 2024).

Cena zahrnuje: ubytování, stravu, lektorné a program. Příplatek za jednolůžkový pokoj 300 Kč/noc.

 

Lze se účastnit i formou ONLINE za cenu 6 655,- Kč vč. DPH (pro členy Svazu účetních cena 6 050,- Kč vč. DPH). Zájem o tuto formu uvádějte do přihlášky.

V případě dotazů kontaktujte kancelář KCÚ (info@komora-ucetnich.cz, tel.: 731 099 591)


Termín: 18. - 20.01.2024
Doba konání: od 10:30 hod. hod.

Cena (včetně DPH): 10285 Kč (9680 Kč)*

Variabilní symbol: 33757 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 15

Pořádá:
Komora certifikovaných účetních, z.s.

Místo konání:
Hotel Na Farmě
Choťovice 134
28905 Žehuň


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.