MZDOVÉ AKTUALITY V DOBĚ KORONAVIRU

  VS: 33526


Lektor:
PhDr. Dagmar Kučerová - certifikovaná účetní, specialistka na mzdové účetnictví


URČENO

Seminář je určen zejména mzdovým účetním, účetním a personalistům.

Program semináře:                   

  • Praktické otázky v souvislosti s mimořádnými opatřeními pro zaměstnavatele - překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele a jejich dopad do mzdového účetnictví (karanténa, ošetřovné, souběh nemocenských dávek, přeshraniční zaměstnanci, ELDP, částečná nezaměstnanost, dočasné přidělení, pracovnělékařské prohlídky po ukončení nouzového stavu, program Antivirus a připravované změny (režim C - odpuštění odvodů), aktuální vyjádření MPSV k určení překážky a následným kontrolám, účtování příspěvku, odložení odvodů pojistného pro zaměstnavatele atd.).
  • Stanovisko MS k součinnostním dotazům soudních exekutorů zaměstnavatelům - povinné informace, informace, které zaměstnavatel nesděluje, případně v odůvodněných případech. Nové lhůty pro poskytnutí informací exekutorům.
  • Změny v provádění exekučních srážek ze mzdy - novela nařízení vlády o nezabavitelných částkách od 1. července 2020.
  • Změny v exekucích a insolvencích (tzv. lex covid justice), odstupné, daňový bonus, změny v insolvencích) atd. 
  • Dary zaměstnancům a jejich osvobození v souvislosti se změnou vyhlášky FKSP. Dar při přiznání/odchodu do důchodu, změna terminologie, rozdíl oproti zákoníku práce, zpětné přiznání důchodu na přelomu roku atd.
  • Aktuálně k eNeschopenkám - připravované notifikace, ktuální i připravované změny v ePortálu pro zaměstnavatele, sdělování evidenčního čísla a rodného čísla cizinců zaměstnavatelům.
  • Zdravotní pojištění a jednodenní zaměstnání.
  • Připravovaná novela zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce - plánovaná účinnost od 1. července 2020 (podle situace).
  • Aktuální právní výklady a novinky ze mzdového účetnictví k datu konání semináře.
  • Diskuse.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač a více – sleva  a 400 Kč 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 400 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 18.6.2020
Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Variabilní symbol: 33526 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.