Metodické aktuality č. 10/2023

Blíží se konec roku a spolu s ním i období příprav na sestavení účetní závěrky pro ty účetní jednotky, které mají účetní období shodné s kalendářním rokem. Účetní závěrka je určitým vyvrcholením několikaměsíční práce účetních a veškerým přípravným procesům potřebným pro sestavení požadovaných účetních dokumentů (nejen výkazů, ale i přílohy) je zapotřebí věnovat patřičnou pozornost. Nejde jen o to „splnit si“ zákonnou povinnost. Především je nutné si uvědomit, že účetní závěrka je důležitým zdrojem informací, se kterými pracuje management účetní jednotky a na jejichž podkladě činí zásadní rozhodnutí také banky, investoři, obchodní partneři. Musí tedy poskytovat spolehlivé a úplné informace o celkovém hospodaření a finanční síle účetní jednotky.
Pojďme si proto společně projít, na jaké nejdůležitější kroky a činnosti je nutné se zaměřit, k jakým nejčastějším chybám v praxi dochází a jak se jich vyvarovat či je opravit. Připomeneme si například, jaké dopady přináší nesprávné nastavení účetních odpisů u dlouhodobého majetku, rozebereme si problematiku kurzových rozdílů u opravných položek k cizoměnovým pohledávkám či dotací v cizí měně aj.
V závěrečné kapitole nabízíme přehled novinek v oblasti účetnictví podnikatelů pro rok 2024.


 
Autor: Ing. Lenka Dvořáková,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2023

 
Cena: 189,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.