Moje první daňové přiznání - DPH

VS: 33596


Lektor:
Ing. Jaroslav Veselka - certifikovaný účetní, daňový poradce

Cílem semináře je na základě opakovacího výkladu daně z přidané hodnoty pro začínající účetní a účetní juniory sestavení daňového přiznání k dani z přidané hodnoty podle právní úpravy pro zdaňovací období roku 2021.

Kurz je vhodný rovněž jako navazující pokračování pro absolventy akademie „Svobodná účetní“.

Kurz si klade za cíl vysvětlit základní aspekty fungování daně z přidané hodnoty a sestavení daňového přiznání, jakož i splnění dalších zákonných povinností a je určen pro začátečníky v této oblasti.

 • Předmět daně a daňové subjekty
 • Místo plnění a vymezení plnění
 • Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit
 • Daňové doklady, základ daně a sazba daně
 • Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
 • Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně
 • Odpočet daně
 • Základy zvláštního režimu
 • Režim přenesení daňové povinnosti
 • Základy správy daně
 • Diskuse

 

Bude-li seminář on-line, vložné bude o 50,- Kč nižší.

Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 18. 05. 2022
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod. hod.

Cena (včetně DPH): 2 890,- Kč (2 590,- Kč)*

Variabilní symbol: 33596 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.