Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - praktické aplikace

7. aktualizované vydání publikace Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - praktické aplikace je aktualizováno v souvislosti se standardy IFRS 16 Leasingy a IFRS 9 Finanční nástroje. Ve formě praktických příkladů a ukázek ilustruje aplikaci ustanovení a pravidel standardů na reálných situacích a transakcích.

Obsah:

Úvod

Koncepční rámec a oceňovací základny

Účetní závěrka

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Závazky a ostatní specifické oblasti

Finanční nástroje

Výnosy, zásoby a zemědělství

Konsolidovaná účetní závěrka

Dodatek 2020
 
Autor: Martina Křivánková, Alice Šrámková,
Vydal: Institut certifikace Svazu účetních, a.s. v roce 2019, 334 stran

 
Cena: 940,00 Kč

Katalogové číslo: IFRS17Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.