Metodické aktuality č. 9/2023

Účetnictví společenství vlastníků (SVJ) i účetnictví bytových družstev (BD) je velmi specifické. Navíc je nutné si uvědomit, že každý z těchto subjektů účtuje podle jiné prováděcí účetní vyhlášky: zatímco SVJ účtuje jako nezisková organizace, bytové družstvo postupuje podle vyhlášky pro podnikatele. Zajištění řádného vedení účetnictví spadá do působnosti statutárního orgánu - výboru či představenstva. To však neznamená, že jeho vedení musí sám vykonávat. Naopak, velká část těchto subjektů z pochopitelných důvodů využívá služeb externích účetních společností, které se na danou problematiku specializují. Cílem tohoto čísla MA je seznámit Vás se základní právní úpravou SVJ a BD, upozornit na rozdíly mezi nimi a vysvětlit účtování vybraných oblastí s dopady do daně z příjmů. Věříme, že zpracovaný výklad může pomoci i samotným členům výboru či představenstva, vlastníkům bytových jednotek nebo členům bytového družstva, přestože zpravidla nejsou účetními a daňovými odborníky. I pro ně je důležité seznámit se s hlavními principy vedení účetnictví a pochopit je, umět z účetnictví čerpat potřebné informace či dokonce odhalit nesrovnalosti – ať už proto, že to potřebují pro dobrý výkon své funkce, z níž pramení i určitá právní odpovědnost, anebo aby byli schopni jakožto majitelé bytů či členové družstva se na podkladu účetních dat zorientovat ve finanční situaci daného subjektu, v jeho pohledávkách a závazcích, které v konečném důsledku mohou dolehnout na ně samotné.

 
Autor: Ing. Bc. Martin Durec,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2023

 
Cena: 189,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.