Metodické aktuality č. 9/2022

Každá účetní jednotka má povinnost vypracovat vnitropodnikové směrnice a pravidelně je aktualizovat.
Tato povinnost se týká i těch nejmenších účetních jednotek, neboť vydání některých vnitropodnikových směrnic vyplývá přímo či nepřímo z platné legislativy – ze zákona o účetnictví, popř. z jiného než účetního předpisu.
Právní předpisy určují jen obecná pravidla, která účetní jednotka musí implementovat a jednoznačně upravit ve svých vnitřních předpisech, aby odpovídala jejím konkrétním specifickým podmínkám. Musí v nich popsat zvolené účetní metody a postupy, stanovit oběh účetních dokladů a jejich schvalování, vymezit odpovědnosti a kompetence konkrétních pracovníků atd. Vnitropodnikové směrnice umožňují sjednotit účetní metodiku při řešení konkrétních případů a jsou důležitým nástrojem pro vnitřní řízení účetní jednotky.
Následující výklad se zaměřuje na vybrané nejdůležitější vnitropodnikové směrnice podnikatelských subjektů. Jedná se o klíčové oblasti.
Kromě těch směrnic, které vyžaduje zákon o účetnictví, musí každá účetní jednotka zvážit a rozhodnout, které z dalších doporučených (a zde ani neuvedených) směrnic zpracuje.
Potřeba jejich vydání se odvíjí od velikosti, ale i vnitřního uspořádání účetní jednotky.
 
Autor: Ing. Vladimír Hruška, kolektiv autorů,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2022

 
Cena: 100,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.