Metodické aktuality č. 9/2021

Změny v oblasti elektronického obchodování vyplývající z evropských předpisů nabyly účinnosti od 1. 7. 2021. Do našeho právního řádu se však nová pravidla pro uplatňování DPH promítla až s účinností od 1. 10. 2021, a to novelou zákona o DPH vyhlášenou pod č. 355/2021 Sb. Do konce září tak bylo možné postupovat buď podle dosavadního znění českého zákona, anebo na základě přímého účinku evropské směrnice aplikovat novelizovaná pravidla (ve většině případů). Změny obsažené v novele se týkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem či dovozců zboží ze třetí země. Dílčí změny byly provedeny i pro provádění oprav základu daně v případě nedobytné pohledávky. Vše podrobně vysvětluje ve svém odborném komentáři Ing. Václav Benda, specialista na DPH.
 
Autor: Ing. Václav Benda a kolektiv autorů,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2021

 
Cena: 69,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.