Metodické aktuality č. 8/2022

Z pohledu zákona o DPH existuje několik možností, jak se stát osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty - může jít o registraci plátce DPH, nebo o registraci identifikované osoby.
Institut plátce DPH většina daňových subjektů dobře zná, vědí, za jakých podmínek se plátcem DPH stávají a jaké povinnosti jsou s tím spojené. V případě tzv. identifikované osoby je situace horší. Často ani netuší, že přijetím nebo poskytnutím zákonem vymezeného (přeshraničního) plnění jim vznikla povinnost se registrovat jako identifikovaná osoba. Ambicí tohoto čísla Metodických aktualit je shrnout aktuálně platná pravidla zákona o DPH pro registraci plátců daně a vysvětlit podmínky, za nichž se stávají osoby povinné k dani nebo právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, identifikovanými osobami. Věnujeme se rovněž situacím, kdy může být takováto registrace zrušena. A nezapomněli jsme ani na problematiku uplatňování nároku na odpočet daně při registraci a zrušení registrace plátce. Aplikace příslušných pravidel je vysvětlena na praktických příkladech, v některých případech je výklad rozšířen o účetní souvislosti či pohled zákona o daních z příjmů.

Od 1. 10. 2022 nabyla účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Změny se dotýkají jak evidujících osob, tak osob povinných dle AML zákona (účetních, auditorů, daňových poradců aj.), proto je důležité se s nimi seznámit.
 
Autor: Ing. Václav Benda, Ing. Zdenka Cardová, Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.Dkolektiv autorů,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2022

 
Cena: 100,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.