Metodické aktuality č. 8/2023

Vládou navrhovaný ozdravný balíček obsahuje velké množství legislativních změn, které by se měly dotknout i zaměstnaneckých benefitů. Původně mělo např. dojít ke zrušení osvobození vybraných nepeněžních benefitů, nakonec se koalice dohodla na úpravách. U vymezených nepeněžních benefitů by mělo být zachováno daňové zvýhodnění v podobě souhrnného zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy, u příspěvku na stravování je pro všechny formy navrhováno sjednocení limitu pro osvobození. Změn je připravováno více a na jejich konečnou podobu si budeme muset ještě počkat, protože legislativní proces stále probíhá. Při volbě benefitů zaměstnavatelé přihlížejí mj. k daňovým dopadům, optimálně by motivace zaměstnanců touto formou měla jít ruku v ruce s dosažením daňových úspor. Nabízí se tedy zopakovat si základní pravidla daňového řešení při jejich poskytování v podmínkách roku 2023 a zmínit se, „co se chystá“ od roku 2024.
V dalším odborném bloku si objasníme, jak probíhá celní řízení při vývozu zboží a jak unést důkazní břemeno vůči správci daně v případě, že vývozce nemá k dispozici rozhodnutí celního úřadu o výstupu zboží z EU. Přinášíme také informace k aktuálně schválené novele zákoníku práce i pravidelnou rubriku věnovanou odborným dotazům.

 
Autor: Ing. Jana Dlabačová, Ing. Vladimír Zdražil,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2023

 
Cena: 189,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.