Metodické aktuality č. 7/2023

Účelem paušalizace je určité zjednodušení administrativního sledování, zefektivnění určitých procesů. Z pohledu zákona o daních z příjmů lze problematiku uplatňování paušálu vysvětlit ve vztahu ke dvěma cílovým skupinám: osobám samostatně výdělečně činným a zaměstnancům. V prvním případě se jedná o možnost uplatnění paušálních výdajů (procentem z příjmů), využití paušálního výdaje na dopravu či možnost vstupu do paušálního režimu a uplatnění paušální daně. Ve druhém případě jde o možnost paušalizace cestovních náhrad, náhrad za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů zaměstnance použitých pro výkon práce a poskytování tzv. stravenkového paušálu. Podrobně si vysvětlíme jednotlivé druhy paušálů, jaká základní pravidla je nezbytné dodržet i výhody a nevýhody jejich uplatnění, a to s využitím řady názorných příkladů a výpočtů.
Zářijové číslo MA přináší také aktuální informaci z oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU, která souvisí s novou všeobecnou rámcovou dohodou týkající se osob vykonávajících obvyklou přeshraniční práci na dálku.
Nechybí ani odpovědi na dotazy z praxe, které vám mohou pomoci při řešení daňových a účetních případů.


 
Autor: Ing. Ivan Macháček, Mgr. Magdaléna Vyškovská,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2023

 
Cena: 189,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.