Metodické aktuality č. 7/2022

Každý daňový subjekt žije v určité nejistotě, protože dopředu neví, kdy se správce daně rozhodne provést u něho daňovou kontrolu.
Obavy z daňové kontroly lze pochopit, protože případné dodatečné vyměření daně na jejím základě je spojeno s navazujícími sankcemi v podobě penále a úroku z prodlení.

Jak tedy daňová kontrola probíhá? Víte, že v zákonem vymezených situacích by správce daně kontrolu neměl zahajovat, ale měl by zaslat výzvu k podání dodatečného daňového přiznání? Jaká práva a povinnosti máte jako kontrolovaný daňový subjekt a jaké pravomoci a povinnosti má správce daně? Proč je důležité znát přesně okamžik zahájení kontroly? A jak se bránit, pokud s postupem správce daně nebo s výsledky kontrolního zjištění – doměřenou daní nesouhlasíte? Odpovědi naleznete v tomto čísle MA, v němž se Ing. Zdeněk Burda, zkušený daňový poradce, pokusil shrnout a vysvětlit základní pravidla, práva a povinnosti stanovené pro tuto oblast s využitím názorných příkladů a bohaté judikatury, ať již Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu.
 
Autor: kolektiv autorů,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2022

 
Cena: 100,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.