Metodické aktuality č. 7/2021

Služby cestovního ruchu jsou velmi specifickou oblastí podnikání. To potvrzuje i zákon o dani z přidané hodnoty, který obsahuje speciální ustanovení upravující zvláštní režim pro cestovní služby. Z hlediska správného uplatnění DPH je v první řadě nezbytné identifikovat, zda se jedná o cestovní službu tak, jak ji definuje zákon, a na tomto základě následně stanovit, kdy vzniká poskytovateli povinnost uplatnit zvláštní režim. Vysvětlíme si základní principy a aplikaci tohoto režimu dle úpravy platné pro rok 2021. Zaměřili jsme se i na účetní zachycení vybraných případů, včetně účtování voucherů. Zpracované praktické příklady nabízejí možné postupy účtování u cestovních kanceláří či cestovních agentur.
 
Autor: Ing. Milena Otavová, Ph.D., doc Ing. Patrik Svoboda, Ph.D., Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D. a kolektiv autorů,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2021

 
Cena: 69,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.