Metodické aktuality č. 6/2022

Při plnění pracovních povinností často dochází k situacím, kdy zaměstnanec v souvislosti s výkonem práce utrpí újmu na svém zdraví. Pokud se stal zaměstnanci pracovní úraz nebo se u něho projevila nemoc z povolání, je zaměstnanec oprávněn po zaměstnavateli požadovat odškodnění. Pro tyto účely jsou zaměstnavatelé ze zákona pojištěni. K tomu, aby nároky zaměstnance mohly být co možná nejdříve a bez zbytečných sporů vyřešeny, je nezbytné dodržet určité postupy stanovené právními předpisy. Jaké povinnosti ukládá zákoník práce zaměstnancům i zaměstnavatelům a na jaké náhrady má zaměstnanec nárok? V jakých případech se zaměstnavatel může své odpovědnosti zprostit a tím i povinnosti nahradit nemajetkovou újmu? Na tyto otázky naleznete odpověď v červnovém čísle MA. Připojili jsme i několik daňových a účetních souvislostí.
Vítanou a čtenáři dlouhodobě kladně hodnocenou rubrikou jsou odpovědi na dotazy z praxe. Ani ta nechybí. Kromě účetních a daňových řešení jsme zařadili samostatný blok věnovaný pracovněprávní oblasti.

 
Autor: JUDr. Jakub Tomšej Ph.D., Ing. Jana Dlabačová, kolektiv autorů,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2022

 
Cena: 100,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.