Metodické aktuality č. 5/2023

Více než dva roky uplynuly od účinnosti velké novely zákona o obchodních korporacích, která mimo jiné přinesla i novinky u smluv o výkonu funkce či vyšší odpovědnost členů statutárního orgánu. Porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře má pro členy statutárního orgánu významné následky. Může založit jejich ručení za dluhy obchodní korporace vůči věřitelům nebo povinnost členů statutárního orgánu k náhradě způsobené škody. Vybraným změnám jsme se tehdy věnovali v MA č. 9/2020. V tomto čísle Metodických aktualit přinášíme ucelenější pohled na právní úpravu postavení členů statutárního orgánu kapitálových obchodních společností s využitím nejnovější soudní judikatury a rovněž se zohledněním tzv. diginovely v oblasti zákonných překážek výkonu funkce, která nabývá účinnosti od 1. 7. 2023. Na odborný výklad JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M., volně navazuje článek daňové poradkyně Mgr. Magdalény Vyškovské, který vysvětluje základní pravidla pro zdanění odměn členů statutárního orgánu coby fyzických osob ve vazbě na jejich daňové rezidentství a pro odvod sociálního a zdravotního pojištění v souladu s evropskými koordinačními nařízeními.
 
Autor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., Mgr. Magdaléna Vyškovská,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2023, 64 stran

 
Cena: 155,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.