Metodické aktuality č. 5/2022

Činnost účetních je velmi náročná, je spojena s řadou povinností i rizik. Profesní odpovědnost účetních je praxí často chápána velmi zúženě a je primárně spojována s odpovědností za chyby a škody, které účetní může při výkonu své činnosti způsobit klientovi porušením buď zákona, anebo smlouvy. Na podkladě nezbytného základu právní teorie i soudní judikatury si vysvětlíme, že ne každá chyba účetní musí nutně vést k povinnosti uhradit škodu. Záleží vždy na povaze pochybení a zejména na prokázání příčinné souvislosti mezi konkrétním jednáním a vznikem škody. Je však nezbytné na problematiku odpovědnosti nahlédnout i v rovině veřejnoprávní a odpovědět si na otázku, jaké sankce či tresty hrozí účetním za protiprávní jednání z pohledu trestního a přestupkového práva.
Neméně důležitým aspektem činnosti účetních, který by neměl být podceňován, je i procesní postavení účetních v rámci daňového řízení. Účetní bývá často v pozici tzv. třetích osob, může ale svého klienta zastupovat na základě udělené plné moci, či se ocitnout v roli osoby pověřené. Pochopení podstaty jednotlivých procesních institutů by mělo účetním pomoci v rozhodování o úpravě vztahů se svými klienty.

 
Autor: Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D., Mgr. Václav Čepelák,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2022

 
Cena: 100,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.