Metodické aktuality č. 4/2023

V praxi se setkáváme s řadou nejasností i chybných postupů při výpočtu průměrného výdělku. Přestože průměrný výdělek je definován v zákoníku práce a právní úprava jeho zjišťování v něm obsažená je kogentní (tedy absolutně závazná, která nepřipouští odchylky), častokrát nejsou tyto zákonné postupy dodržovány, resp. jsou nesprávně aplikovány. Institut průměrného výdělku slouží nejen pro výpočet náhrady mzdy či platu zaměstnance, zákonných příplatků a dalších plnění v rámci pracovněprávního vztahu, ale také např. pro stanovení minimální výše odstupného, limitu náhrady škody způsobené zaměstnancem, pracuje s ním také úřad práce při výpočtu podpory v nezaměstnanosti. Správné stanovení průměrného výdělku je tedy velmi důležité. V dubnovém čísle MA se dané problematice věnujeme z různých úhlů pohledu. Objasníme si, co je nutné znát pro výpočet průměrného výdělku, jaké existují formy průměrného výdělku a k jakým účelům se využívá. Výklad zahrnuje i komplikovanější případy a upozorňuje na některé zvláštnosti a výjimky (konto pracovní doby, použití pravděpodobného výdělku, dodržení nejnižší úrovně zaručené mzdy, jednorázová splatnost odměny z dohody aj.).
I v tomto čísle dostaly prostor dotazy z praxe. Věříme, že tyto informace oceníte a zpracované odpovědi Vám pomohou získat větší jistotu při řešení konkrétních situací, účetních a daňových problémů.

 
Autor: kolektiv autorů,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2023, 64 stran

 
Cena: 155,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.