Metodické aktuality č. 4/2022

Rodinné podnikání má v České republice mnohaletou tradici. Je podporováno i ze strany státu formou speciálních projektů a programů, v jejichž rámci registrované rodinné obchodní korporace a rodinné živnosti, splňující vládní definici „rodinného podniku“, mohou dosáhnout na zvýhodněné bankovní úvěry a záruky.
Společné podnikání členů rodiny může nabývat různých forem. V rámci tohoto čísla Metodických aktualit jsme se zaměřili jen na některé z nich, zejména na podnikání manželů a s tím související problematiku využívání majetku ve společném jmění manželů k podnikatelským aktivitám, na podnikání za účasti spolupracujících osob či podnikání členů rodiny sdružených ve společnosti. Vysvětlíme si také, kdy vzniká rodinný závod a na jakých principech je postaven. A společně si rozebereme daňová řešení jednotlivých variant z pohledu daně z příjmů.
V závěrečné části časopisu jsme dali prostor dotazům z oblasti účetnictví, daní a pracovního práva.

 
Autor: Ing. Ivan Macháček, kolektiv autorů,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2022

 
Cena: 100,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.